Skip to content Skip to navigation

江苏省首届普通高等学校体育教师教学技能竞赛成绩公示(本科组)

江苏省首届普通高等学校体育教师教学技能竞赛成绩公示

(本科组)

     江苏省首届普通高等学校体育教师教学技能竞赛(本科)按照既定议程,完成各项赛事,现将成绩予以公示,如有疑议,联系陈老师,电话:13851847904,邮箱:Lihaijun@nju.edu.cn。公示日期为20191218日至12月2220:00。

     附件:cheng_ji_hui_zong_biao_ben_ke_.xls

                                                                                    江苏省教育厅体卫艺处

                                                                                      2019年12月18日